Filter Lenses
Kowa NCM
LSKA200 Kowa NCM
1/2" 3.5 mm MegaPixel Lens
$ 556
Wide-angle 3.5 mm lens
For megapixel cameras
Low distortion

Kowa NCM
LSKA201 Kowa NCM
1/2" 6 mm MegaPixel Lens
$ 235
Wide-angle 6 mm lens
For megapixel cameras
Low distortion

Kowa NCM
LSKA202 Kowa NCM
1/2" 4.4 mm MegaPixel Lens
$ 376
Wide-angle 4.4 mm lens
For megapixel cameras
Low distortion

Kowa JCM
LSKA210 Kowa JCM
2/3" 5 mm MegaPixel Lens
$ 520
Wide-angle 5 mm lens
For cameras with small pixels
Low distortion

Kowa JCM
LSKA211 Kowa JCM
2/3" 8 mm MegaPixel Lens
$ 232
Wide-angle 8 mm lens
For cameras with small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa JCM
LSKA212 Kowa JCM
2/3" 12 mm MegaPixel Lens
$ 208
12 mm lens for small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa JCM
LSKA213 Kowa JCM
2/3" 16 mm MegaPixel Lens
$ 208
16 mm lens for small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa JCM
LSKA214 Kowa JCM
2/3" 25 mm MegaPixel Lens
$ 208
25 mm lens for small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa JCM
LSKA215 Kowa JCM
2/3" 35 mm MegaPixel Lens
$ 208
35 mm lens for small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa JCM
LSKA216 Kowa JCM
2/3" 50 mm MegaPixel Lens
$ 208
50 mm lens for small pixels
Low distortion
Excellent corner brightness

Kowa HC
LSKA220 Kowa HC
1" 8 mm Megapixel Lens
$ 450
Wide-angle 8 mm lens
For larger sensors having small pixels
Low distortion
Excellent light transmission

Kowa HC
LSKA221 Kowa HC
1" 12.5 mm Megapixel Lens
$ 357
Wide-angle 12.5 mm lens
For larger sensors having small pixels
Low distortion
Excellent light transmission

1 of 2